top of page
תיאור גרפי של הדרך לתחושת רווחה
 Well Being

 
מצוקה.jpg
מוגנות
חוסר שייכות מערערת ומפחידה
אשליית מוגנות
הופכת אותנו
ללא חשובים, פגיעים,
נתונים לחסדי הסביבה
החלטה להגן על עצמינו מייצרת יכולת נתינה
מוגנות אמיתית  =
ערך עצמי גבוה
ערך עצמי גבוה הינו תוצאה של החלטה
סיבתיות והדדיות
בעולם כאוטי ללא חוקיות, הכל יכול לקרות
תהליך חקירת רגש
משמעותי ביצירת תחושה פנימית של סיבתיות
כבעלי ערך עצמי וראויים
אנו יכולים להסתכל קדימה
תוך תחושת מוגנות
bottom of page